top of page

RETOURVOORWAARDEN 

Herroepingsrecht voor de Klant Consument

1   Als Klant Consument hebt u het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen volgend op de levering van de Producten zonder opgave van redenen de Aankoop kosteloos te herroepen. De uitoefening van het retourrecht dient verplichtend tijdig aangemeld te worden via order@hortum.be. De bedenktermijn van 14 kalenderdagen gaat in op de dag na de levering van het product door de Klant Consument.

Tijdens de bedenktijd zal de Klant Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de Klant Consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking retourneren. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door de Klant Consument of door weersinvloeden is de Klant Consument aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product. Wij maken er u dus attent op dat u best alle voorzorgsmaatregelen neemt bij het openen en uitpakken en of stockeren van de goederen om uw verplichting uit dit artikel te kunnen nakomen.

2  Opgelet, in afwijking van artikel 7.1 geldt het herroepingsrecht niet (i) bij de levering van volgens specificaties van de Klant Consument vervaardigde goederen,  volgende gemonteerde versies II LUXE KIPPENHOK LARGE 7 TOT 12 KIPPEN ,AANBOUW VOOR KIPPENHOK LARGE/MEDIUM +10/14 KIPPEN VOLIÈRE VOOR LARGE & MEDIUM KIPPENHOK LUXE KIPPENHOK MET PERSOONSDEUR III hokken die we opmaat van de klant hebben aangepast, 

3    De Klant Consument dient het product terug te sturen binnen de 14 dagen na diens tijdige aanmelding van het uitoefenen van het retourrecht. De Klant-Consument dient te bewijzen dat het geleverde product tijdig werd teruggestuurd. De datum van afgifte bij de post voor een aangetekende retourzending of bij een koerierdienst zal gelden als enig bewijs.

4   De kosten voor eventuele terugzending met de post of koerier zijn integraal ten laste van de Klant Consument. Aangezien wij de producten laten leveren via een koerierdienst om de kans op beschadiging of verlies minimaal te houden, verwachten wij dat de Klant de producten minimaal via aangetekende zending terugstuurt en ons meteen na verzending kopie van het bewijs van aangetekende zending overmaakt op order@hortum.be

5 Als Klant Onderneming beschikt u niet over een herroepingsrecht.  bij anulatie door de klant onderneming na 7 dagen voor niet geleverde goederen hebben wij het recht 20% rente en schade intresten aan te rekenen 

bottom of page